AS Põlva Haigla otsib oma kollektiivi

TAASTUSARSTI,

kelle peamisteks ülesanneteks on:

 • arstiabi osutamine taastusarsti erialal (ambulatoorne ja statsionaarne töö);
 • patsientide käsitlemine tõenduspõhise meditsiini kohaselt, hõlmates haiguste

diagnostika, ravi ja nõustamise;

 • vajalike uuringute ja protseduuride tegemine;
 • koostöö teiste spetsialistidega;
 • tööd puudutava dokumentatsiooni täitmine.

Nõudmised kandidaadile:

 • meditsiiniline kõrgharidus ja erialane spetsialiseerumine;
 • analüüsi ja iseseisva töö võime;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus;
 • arvutikasutamise oskus;
 • meeskonnatööle ja tulemusele orienteeritus.

Kasuks tuleb:

 • algatusvõime, järjekindlus, hea pingetaluvus;
 • eneseväljendusoskus ja hea läbirääkimisoskus;
 • korrektsus, organiseerimise ja koordineerimisoskus.

Ettevõte pakub:

 • täis- või osalist tööaega;
 • huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses;
 • konkurentsivõimelist töötasu, transpordikulude kompensatsiooni;
 • võimalusi erialaseks täiendkoolituseks;
 • eneseteostusvõimalust.

Kandideerijal palume esitada:

 • nõuetekohane elulookirjeldus;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palume esitada personalispetsialisti aadressile: loo.helmrosin@polvahgl.ee.

Lisainfo juhatajalt margot.bergmann@polvahgl.ee; +372 575 70 867