Eesti Taastusarstide Seltsi stipendium

Stipendium on asutatud eesmärgiga toetada Eesti Taastusarstide Seltsi liikmeid nende erialase ettevalmistuse tõstmiseks füsiaatria ja taastusravi erialal.

Statuut

 1. Eesti Taastusarstide Seltsi stipendium moodustub seltsi toetajaliikmete poolt seltsi arvele laekunud rahalistest vahenditest.
 2. Stipendiumi rahaline suuruse määrab ETAS juhatus vastavalt seltsi rahalistele võimalustele.
 3. Stipendium määratakse üks kord aastas täienduse, kliinilise uurimisprojekti, uue metoodika omandamise jms osaliseks rahastamiseks.
 4. Stipendium määratakse reeglina ühele seltsi liikmele.
 5. Stipendiumi taotluse juurde kuulub ülevaade senisest erialasest tegevusest ja koolitustest koos täienduse eesmärgi ja annotatsiooniga ning vastuvõtva asutuse nõusolek.
 6. Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober.
 7. Laekunud taotlusi hindab seltsi juhatus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks seltsi liikme senine erialane ja teaduslik tegevus ning esitatud projekti olulisus taastusravi arengule Eestis.
 8. Stipendiaat kuulutatakse välja aasta viimasel seltsi koosolekul.
 9. Stipendiaat on kohustatud esitama koolitusest kirjaliku aruande juhatusele ja esinema suulise ettekandega seltsi koosolekul ning soovitavalt korraldama koolitusi omandatud teadmiste baasil.

Eesti Taastusarstide Seltsi teaduspreemia

Statuut

 1. Eesti Taastusarstide Seltsi teaduspreemia moodustub seltsi toetajaliikmete poolt seltsi arvele laekunud rahalistest vahenditest.
 2. Teaduspreemia rahalise suuruse määrab ETAS juhatus vastavalt seltsi rahalistele võimalustele.
 3. Teaduspreemia määratakse üks kord aastas sama aasta jooksul rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas publitseeritud teadustöö eest, mille esimeseks autoriks on seltsi liige.
 4. Teaduspreemia diplom määratakse kõigile artikli autoritele.
 5. Teaduspreemia raha antakse üle esimesele autorile.
 6. Avalduste esitamise tähtaeg teaduspreemia määramiseks on 1. oktoober.
 7. Seltsi juhatus määrab teaduspreemia publikatsiooni teadusliku taseme ja teadusajakirja refereeritavuse alusel.
 8. Teaduspreemia laureaat kuulutatakse välja aasta viimasel seltsi koosolekul.