Kolleegile

Tallatoed

Haigekassa rahastab:

1) üks paar tallatugesid üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat lülisambal või alajäsemel kaasuva valusündroomiga nimetatud piirkonnas. Retsept limiidiga 2 kehtib peale välja kirjutamist kuus kuud. Hüvitamise tingimuses on täpsustatud sõnastust viitega operatsiooni või trauma asukohale (lülisammas, alajäse) koos klausliga, et kaasnema peab valu nimetatud piirkonnas. Täpsustuse eesmärk on luua suurem õigusselgus.

2) kaks paari tallatugesid kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul patsiendile, kellel esineb vaagnapiirkonna (RFK järgi s740) või alajäseme (s750) raske struktuurikahjustus või sellest tulenevad liigeste, luude või lihaste funktsioonihäired (b710–749) ja kaasuvana valu igapäevasel liikumisel või haavandid ning masstoodangu tallatoed ei ole patsiendile näidustatud või on osutunud ebaefektiivseks.

Rakendustingimuste eesmärgiks on tagada tallatugede haigekassa soodustusega väljakirjutamine patsientidele, kellel on tõsine terviseprobleem, mille kompenseerimiseks sobivad kõige paremini individuaalselt valmistatud tallatoed, mis võimaldavad arvestada patsiendi jalgade eripäradega. Masstoodangu tallatugesid haigekassa ei rahasta.

Punktis 2 toodud hüvitamise tingimusega kaart kehtib 2 kalendriaastat ning retsept uueneb peale väljakirjutamist veel ühe korra. Näiteks, kui patsiendile kirjutatakse tallatugede retsept/kaart  05.02.2022, siis tekib patsiendile retsept kehtivusega kuni 31.12.2022 limiidiga 4 ehk võimalus soetada kaks paari tallatugesid. 01.01.2023 tekib patsiendile veelkord uus retsept kehtivusega kuni 31.12.2023 ning limiidiga 4. Kui selle perioodi möödudes on jätkuvalt arsti poolt hinnatud vajadus tallatugede kasutamiseks, võib arst välja kirjutada uue meditsiiniseadme retsepti/kaardi. Hüvitamise tingimuses sulgudes toodud RFK koodid on mõeldud toetama neid väljakirjutajaid, kes juba RFK süsteemi kasutavad, seejuures RFK koodi eraldi retseptile märkida ei ole vaja.

 

Olemasolevad patsiendid

Patsientidele, kes 2022. aastal tallatugesid vajavad ja uutele hüvitamise tingimustele vastavad, on vaja arsti poolt kirjutada alates 01.01.2022 uus digitaalne meditsiiniseadme retsept/kaart. Kehtivaid sotsiaalkindlustusameti süsteemis väljastatud tõendeid automaatselt üle ei viida, sest nii haigekassa kui ka arstid on näinud vajadust, et tallatugede hüvitamise põhjendatus tuleks uute ja senisest selgemate reeglite valguses tervishoiutöötaja poolt üle hinnata. Enne 1.01.2022 väljastatud abivahendi tõendiga saab inimene tallatugesid osta sotsiaalsüsteemist veel kuni 31.01.2022 (s.o samade reeglite alusel, mis kehtisid detsembris 2021). Alates 01.01.2022 tallatugedele enam paberretsepti kirjutada ei tohi.

 

Ortoosid

Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku randme-kämblaortoosi / õla- ja küünarliigese ortoosi / põlveortoosi /jalaortoosi /selja- ja nimmepiirkonna ortoosi / kõhuortoosi /kaelaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:

1) ühe ortoosi eest (jäseme kohta)* kuue kuu jooksul** funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat. Retsept kehtib kuus kuud pärast välja kirjutamist.

2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, kuni ühe ortoosi (selja- ja nimmepiirkonna ortooside ning jalaortooside korral kuni kahe ortoosi) eest (jäseme kohta)* ühe aasta jooksul. Retsept kehtib alates välja kirjutamisest 12 kuud.

3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest (jäseme kohta)* kahe aasta jooksul. Retsept kehtib alates välja kirjutamisest 24 kuud.

*„Jäseme kohta“ täpsustus on randme-kämblaortoosi, õla- ja küünarliigese ortoosi, põlveortoosi ja jalaortoosi hüvitamise tingimuses.

** kaelaortoosidel 3 kuu jooksul.

 

Ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega patsiendile on arstil õigus peale esimese retsepti kehtivust (12-24 kuud) kirjutada uus retsept/kaart, kui patsiendil on jätkuvalt funktsioonihäire, mida on vaja ortoosiga kompenseerida.

Lisaks hakkab haigekassa rahastama ka individuaalselt valmistatud ortooside varuosi nendele patsientidele, kes kasutavad individuaalselt valmistatud ortoosi, mille garantiiperiood on lõppenud (kaks varuosa kehapoole kohta kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul). Muudatus võimaldab pikendada spetsiifiliste ja kalli hinnaga individuaalsete ortooside kasutusaega. Selleks on vaja välja kirjutada eraldi meditsiiniseadme kaart rühmale „Individuaalselt valmistatud ortooside varuosad“.

 

Seni vaid ühte piirhinnarühma kuulunud ortoosid ja uued loetellu lisatud ortoosid jagati koostöös seotud ettevõtetega erinevatesse piirhinnarühmadesse. Muudatuse eesmärk on korrastada ortooside loetelu ja luua suuremat selgust kõigile osapooltele haigekassa poolt rahastatud tootevaliku ning hinnastamise osas. Samuti aitavad muudatused soodustada õiglasemat hinnakonkurentsi võrreldavate toodete vahel. Ühte piirhinnarühma kuuluvad sarnaste omadustega tooted, mis on mõeldud ühesuguse funktsiooni täitmiseks ning mille kasutajate sihtgrupp on valdavalt kattuv. Kui piirhinnarühma kuuluvad piisavalt ühetaolised tooted, rakendatakse põhimõtet, et haigekassa hüvitab piirhinnarühma kuuluvaid tooteid odavuselt teise toote hinna alusel. Kindlustatutel soovitame alati küsida piirhinnast soodsamaid või sellega võrdseid tooteid!

 

Individuaalsete ortooside eest tasub haigekassa jätkuvalt 90% toote hinnast.

Arst kirjutab samuti endiselt välja meditsiiniseadme retsepti/kaardi meditsiiniseadme rühmale (seitse erinevat rühma, nt jalaortoosid) koos patsiendi terviseseisundile vastava hüvitamise tingimusega. Samuti on meditsiiniseadme müüjal koostöös patsiendiga jätkuvalt võimalik valida kõige paremini patsiendi vajadustele vastav ortoos kõigi loetelus antud rühma alla kuuluvate piirhinnarühmade ja neisse kuuluvate toodete (nii masstoodang kui individuaalsed) seast. 

 

Enne 1.01.2022 väljastatud abivahendi tõendiga saab inimene ortoose osta sotsiaalsüsteemist veel kuni 31.01.2022 (s.o samade reeglite alusel, mis kehtisid detsembris 2021). Alates 01.01.2022 ortoosidele enam paberretsepti kirjutada ei tohi. Ortooside jätkuva vajaduse korral tuleb inimesel pöörduda oma raviarsti (nt perearsti) poole. Kui inimese terviseseisund vastab hüvitamise tingimustele, saab arst välja kirjutada alates 01.01.2022 digitaalse meditsiiniseadme retsepti/kaardi.

 

Perearst võib retsepti kirjutada kõigi sotsiaalsüsteemist üle tulnud valdkondade (tallatoed, ortoosid, uriini eritumist suunavad abivahendid ja uriinikogujad) lõikes kõigile patsientidele (sh tavalapsed). Oluline on see, et arst veendub, et patsiendi terviseseisund vastab rakendustingimustele. Kui perearst näeb vajadust konsulteerida täiendavalt mõne valdkonna arstiga, siis saab arst kasutada e-konsultatsiooni võimalust või anda inimesele saatekirja eriarsti juurde.

 

Probleemid digiretseptiga. Kui arst ei näe meditsiiniseadme kaarti/retsepti välja kirjutades uusi meditsiiniseadme rühmi (nt Individuaalselt valmistatud ortooside varuosad) või ei leia lisandunud hüvitamise tingimusi, siis palume kontrollida, kas arsti töölaual on andmed uuendatud (seda aitab vajadusel teha raviasutuse enda IT-tugi) ning kui probleem püsib, siis palume pöörduda haigekassasse telefonil 606 0909 (haigekassa digioperaator, E-R 8-17.00) või info@haigekassa.ee